Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení

Poskytování péče dětem.

Hlavní činnost

Organizace poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. ze zdravotních nebo sociálních důvodů může organizace uvedenou péči poskytovat i dětem starším. jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.
  Vítězslava Nováka 305
  394 70 Kamenice nad Lipou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.
  Vítězslava Nováka 305
  394 70 Kamenice nad Lipou

 • 4.3 Úřední hodiny

  kancelář ředitele : 6,30 hod. – 15,00 hod.
  kancelář sociální pracovnice 6,30 hod. – 15,00 hod.
  lůžková část – nepřetržitý provoz
  návštěvní hodiny: každý den (v dopoledních hodinách od 9,30 hod. do 11,00 hod., v odpoledních hodinách od 15,00 hod. do 17,00 hod.)

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 565 432 295
  mobilní telefon: +420 728 867 461

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ddkamenicenl.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.
  Vítězslava Nováka 305
  394 70 Kamenice nad Lipou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  farova@ddkamenicenl.cz  - ředitelka
  hemberova@ddkamenicenl.cz - ekonom, zástupce ředitele
  novakova@ddkamenicenl.cz - sociální pracovnice
  hajkova@ddkamenicenl.cz - ekonomické a obchodní práce
  zemanova@ddkamenicenl.cz - sociální pracovnice SR

 • 4.8 Datová schránka

  ipdpf4h

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-35429261/0100

6. IČO

70520283

7. DIČ

Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: farova@ddkamenicenl.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ipdpf4h

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o., Vítězslava Nováka 305, 394 70 Kamenice nad Lipou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace

Zveřejnění pověřence pro ochranu osobních údajů

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován dne 24. 05. 2018:

MUDr. Ivana Ryglová, ředitelka Dětského centra Jihlava p.o., Jiráskova 2176/67, 586 04 Jihlava , e-mail: info@detske-centrum-ji.cz.