Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie

HistorieDětský domov

Naše zařízení se nachází v malém městečku Kamenice nad Lipou.

Výstavba budovy  dětského domova (dále DD) byla zahájena v roce 1948, provoz otevřen v září 1950. Paradoxem je, že původní záměr byl zcela jiný. Stavba byla nejprve určena  pro jesle státního podniku Tylex, ale pro nedostatek dětí  bylo tehdejším krajem Jihlava rozhodnuto, že objekt bude sloužit pro potřeby dětského domova. V tomto období byla budova členěna  pouze na dvě oddělení větších a menších dětí od 1 do 3 let s kapacitou 40 lůžek. Jiné řešení vzhledem k prostorovým podmínkám možné nebylo. V této podobě existoval dětský domov až do roku 1957, kdy byla zahájena generální rekonstrukce, protože prostory určené pro jesle provozu dětského domova velmi málo vyhovovaly. Bylo přistavěno celé jedno oddělení, terasa, prádelna se sušárnou. Počet lůžek byl  rozšířen na 60. V této stavební podobě existuje dětský domov v podstatě dodnes, když pomineme drobnou úpravu z roku 1986, kdy bylo přistavěno sociální zařízení a šatna pro personál.

Do roku 1960 spadal dětský domov do kompetence jihlavského kraje. Vznikem okresu Pelhřimov přešla funkce zřizovatele na Okresní ústav národního zdraví (dále OÚNZ) Pelhřimov. Tento stav přetrval až do delimitace OÚNZ k 31.12.1992. Naše zařízení získalo právní subjektivitu jako rozpočtová organizace Okresního úřadu v Pelhřimově. Od počátku vzniku byly do dětského domova umisťovány děti jednak z kojeneckých ústavů a jednak  přímo z  nevyhovujícího domácího prostředí. Děti byly přijímány především  z oblasti  Jihočeského kraje , ale i z jiných míst republiky. Po zániku Dětského domova v Husinci jsme se stali jediným zařízením tohoto typu v celém jihočeském regionu.

Zřízením VÚSC (vyšší územně - správní celky) a přechod na příspěvkovou organizaci byl dalším mezníkem v historii dětského domova.

Od roku 2003 je Dětský domov Kamenice nad Lipou nestátní zdravotnické zařízení, příspěvková organizace, zřizovaná Krajem Vysočina.