Drobečková navigace

Úvod > Činnosti > Náhradní rodinná péče (NRP) > Poskytujeme

Poskytujeme

Uzavírání dohod

uzav.dohod.png

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující 

podpora.png

Sledování výkonu pěstounské péče

sled..png

 

Co nabízíme:

  • doprovázení pěstounské rodiny prostřednictvím klíčového pracovníka Trojlístku (kontakt s klíčovým pracovníkem je udržován minimálně 1x za dva měsíce osobními nebo telefonickými konzultacemi),
  • pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě formou hlídání dětí v případě dočasné pracovní neschopnosti, nebo při vyřizování nezbytných osobních záležitostí osoby pečující, případně při úmrtí osoby blízké. Pomoc je zajišťována přímo v rodině osoby pečující, nebo přímo v zařízení poskytovatele prostřednictvím odborného personálu,
  • zajištění celodenní péče o svěřené dítě v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce - organizujeme pro děti starší 2 let věku týdenní zimní terapeutický pobyt na horách spojený s lyžařským výcvikem a týdenní prázdninový letní pobyt s tematickým zaměřením a aktivizačním programem pro děti. Služba je zajišťována zdravotním a pedagogickým personálem Trojlístku,
  • zprostředkování odborné pomoci - nabízíme spolupráci s odborníky v oblasti psychologie, neurologie, pedo-psychiatrie, pedagogiky. Dle potřeby poskytujeme odbornou pomoc všem členům rodiny,
  • kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou - podporujeme rodinu při kontaktu dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme možnost kontaktu v neutrálním prostředí Trojlístku za přítomnosti odborného pracovníka centra = asistovaný kontakt s rodičem,
  • zvyšování znalostí a dovedností zajišťujeme odborné vzdělávání pro osoby pečující prostřednictvím dvoudenních víkendových seminářů v podzimním a jarním období. Během seminářů je zajištěn aktivizační program pro svěřené děti (muzikoterapie, arteterapie, tvořivá, herní a sportovní činnost).

Dále nabízíme:

  • individuální poradenství v oblasti výchovy a péče o přijaté dítě, spolupráce s MŠ a ZŠ,
  • součástí našeho týmu je psycholog poskytující podporu a poradenství pěstounským rodinám, které řeší situace související s vývojem, výchovou a vzděláváním dítěte, např. v období vývojových změn (dospívání, období vzdoru, školní zralost, období volby budoucího povolání), v krizových situacích (výchovné obtíže, zvládání školních nároků, vztahové problémy) a vede dítě k sebepoznání a nalezení silných stránek osobnosti atd.,
  • aktuální informace o nabídce vzdělávacích programů pro pěstouny v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji,
  • přehled organizací působících v náhradní rodinné péči (nabízejících pomoc a podporu).

 


Náhradní rodinná péče (NRP)                    Dohoda o VPP                           Standardy SPOD                              Pořádané pobyty