Drobečková navigace

Úvod > Činnosti > Náhradní rodinná péče (NRP)

Náhradní rodinná péče (NRP)

68_aGVhcnRoYW5kZmFtMg.jpgTrojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou je jednou z osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, která ochraňuje práva a zájmy nezletilých dětí v pěstounských rodinách, které uzavřeli s Trojlístkem dohodu o výkonu pěstounské péče. Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany vymezuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání

Posláním organizace Trojlístku - centra pro děti a rodinu je zajistit podporu dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a žijí v náhradním rodinném prostředí.

 

Cílem Trojlístku je:

 • Podpora a pomoc osobám pečujícím a dětem v NRP.
 • Podpora při zvládání nejen obtížných a krizových situacích a umět těmto situacím předcházet.
 • Návrat dítěte do biologické rodiny.

Cílová skupina:

 • dítě v náhradní rodinné péči; jakékoliv dítě, které si o pomoc samo požádá,
 • osoba pečující - vykonávající dlouhodobou pěstounskou (poručnickou) péči, včetně péče příbuzenské, 
 • rodiče.

Seznam činností pověřenou osobou:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.

Zásady činnosti:

 • spolupráce s dětmi a pěstouny,
 • respektování názoru dětí a pěstounů s ohledem na zájem dítěte,
 • jedinečnost a individualita každé pěstounské rodiny,
 • otevřenost a princip partnerství.

Pro koho tu jsme:

 • pro děti, které žijí v náhradní (pěstounské) rodině, neboť jejich biologická rodina o ně nechce, nemůže, nebo neumí řádně pečovat,
 • pro pěstouny a všechny členy jejich rodiny, kteří přijali do své rodiny dítě, které nemá možnost vyrůstat s vlastními rodiči,
 • pro další organizace a zařízení, které se věnují dětem a jejich rodinám a nabízejí jim pomoc.

Informativní leták 


Poskytujeme                              Dohoda o VPP                                  Standardy SPOD                                    Pořádané pobyty


Novela 2022

V souvislosti s novelou Zákona o sociálně-právní ochraně dětí platné od 1. 1. 2022 naleznete informace o změnách na stránkách MPSV a Úřadu práce.   

Žádost o dávku PP

Tabulka - odměna pěstouna

Příspěvek při PP

Informativní dopis pro pěstouny

Pěstounská péče a důchodové pojištění

Zprostředkovaná a nezprostředkovaná PP

Zdroje podpory pro nezprostředkované pěstouny