Drobečková navigace

Úvod > Činnosti > Náhradní rodinná péče (NRP) > Dohoda o VPP

Dohoda o VPP

handspeople (1).jpgTrojlístek - centrum pro děti a rodinu doprovází pěstouny na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, která je uzavírána s pěstouny a upravuje práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče. Pěstoun je klíčovým článkem poskytování pomoci přijatému dítěti, pečuje o něj 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Klíčový pracovník stojí při pěstounovi, poskytuje mu podporu a pomoc, je v systému pěstounovi nejblíž, pomáhá mu zvládnout jeho úkoly v péči o přijaté dítě. Zaměřuje se především na specifika spojená s náhradní rodinnou péčí. Aby bylo možné tuto roli plnit, klíčový pracovník musí dobře znát pěstounskou rodinu a navázat s jejími členy vztah vzájemné důvěry:

 

 

 • vyhodnocuje potřeby přijatého dítěte, mapuje silné stránky pěstounské rodiny a její potřeby, zejména v oblastech specifických pro NRP,
 • ve spolupráci s pěstounem a dítětem stanovuje cíle vzájemné spolupráce a tvoří plán výkonu pěstounské péče; vychází z IPODů zpracovaných příslušným oddělením SPOD,
 • průběžně sleduje situaci dítěte a pěstounů,
 • poskytuje poradenství a podporu,
 • zajišťuje nebo zprostředkovává služby (zejména terapeutické služby, hlídání dětí nebo odlehčovací péči, pomoc při kontaktu s osobami blízkými dítěti včetně asistence u kontaktu),
 • zajišťuje nebo zprostředkovává vzdělávání na základě vyhodnocených potřeb dítěte a pěstouna,
 • pro osoby pečující, které mají s organizací uzavřenou dohodu o VPP jsou organizovány dva odborné víkendové semináře, jarní seminář v rozsahu 12 hodin, podzimní seminář v rozsahu 12 hodin.

Základní kritéria v doprovázení

 • doprovázející pracovník je v osobním, písemném nebo telefonickém kontaktu s pěstounem/pěstouny minimálně 1x za 2 měsíce, pěstoun rozumí smyslu práce klíčového pracovníka,
 • rozhovor s dítětem probíhá dle potřeb dítěte, vždy při osobní návštěvě v rodině, dítě rozumí smyslu práce doprovázejícího pracovníka přiměřeně svému věku a rozumové vyspělosti,
 • děti v pěstounské péči a pěstoun mají příležitost vyjádřit se k práci doprovázejícího pracovníka a hodnotit její přínos pro svoji situaci,
 • doprovázení vychází ze zjištěných potřeb pěstounské rodiny.

 Návrh dohody o VPP 

 


Náhradní rodinná péče (NRP)                        Poskytujeme                                 Standardy SPOD                         Pořádané pobyty