O nás

Název Trojlístek - centrum pro děti a rodinu byl vybrán záměrně, a to na základě transformace systému péče o ohrožené děti a v návaznosti na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Trojlístek - centrum pro děti a rodinu zajišťuje tři hlavní činnosti, služby:
  1. Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP) poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem. Tato služba je poskytována nepřetržitě po dobu 24 hodin denně. Do ZPDVOP jsou přijímány děti různého věku, prioritou jsou sourozenecké skupiny dětí, aby nemuselo dojít k jejich rozdělení.
  2. Jako dětský domov (DD) poskytuje Trojlístek - centrum pro děti a rodinu komplexní péči dětem od narození zpravidla do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních a sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.
    Stejnou péči může organizace poskytovat i dětem starším. Jedná se o pobyt dětí v režimu ústavní péče.
  3. Podpora náhradní rodinné péče (NRP): V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí získala organizace pověření k:
  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
  • poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě pečující při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.

Více o našich činnostech